image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ
Müdür
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
e - Posta : agenclermi@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 52 38
Öğr. Görevlisi Merve AKDAĞ
Müdür Yardımcısı
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Hukuk Bölümü
e - Posta : makdag@bartin.edu.tr
Telefon : 0(378)223 5416
Öğr. Görevlisi Hasan CAN
Müdür Yardımcısı
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Hukuk Bölümü
e - Posta : hcan@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 54 13
Doç. Dr. Deniz ÇELİK
Üye
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
e - Posta : dcelik@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 54 19
Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç BAKIR
Üye
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
e - Posta : kivanc@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 52 28
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet GÜMÜŞ
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
e - Posta : cgumus@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 52 40