image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ
Müdür
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
e - Posta : agenclermi@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 52 38
Öğr. Görevlisi Hasan ASLAN

Müdür Yardımcısı

Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Mülkiyet ve Güvenlik
e - Posta : haslan@bartin.edu.tr
Telefon : 0 (378) 223 54 16
Öğr. Görevlisi Nur Selin DUR

Müdür Yardımcısı

Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Mülkiyet ve Güvenlik
e - Posta : ndur@bartin.edu.tr;
Telefon : 0 (378) 223 54 53
Doç. Dr. Deniz ÇELİK
Üye
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
e - Posta : dcelik@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 54 19
Dr. Öğr. Üyesi Sezar KARACA
Bölüm Başkanı
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Muhasebe ve Vergi Bölümü
e - Posta : sezar@bartin.edu.tr
Telefon : 0 (378) 223 52 18
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet GÜMÜŞ
Birim : Bartın Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
e - Posta : cgumus@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 52 40