image/svg+xml
image/svg+xml

Birim Kalite Komisyonu


Adı Soyadı Görev EPosta
Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ Başkan agenclermi@bartin.edu.tr
Doç. Dr. Deniz ÇELİK Üye dcelik@bartin.edu.tr
Doç. Dr. Timuçin BARDAK Üye timucinb@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serhat YOZCU Üye syozcu@bartin.edu.tr
Öğr.Gör.Dr.Gülay ŞENER Üye gsener@bartin.edu.tr
Öğr.Gör. Dr. İshak ALTINPINAR Üye ialtinpinar@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Gökhan EMİR Üye gemir@bartin.edu.tr
Öğr.Gör.Merve AKDAĞ Üye makdag@bartin.edu.tr
Öğr.Gör.Serkan AKSU Üye aksu@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Murat DEMİR Şef muratdemir@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Nebi ARSLAN Üye nebiarslan@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Nazlı İlke EKEN TÜRER Üye nazliilkeeken@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Çiğdem YERLİ Üye cyerli@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Necati YILDIZ Üye nyildiz@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Perihan KARAKÖSE Üye pkarakose@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Songül SARIALİOĞLU Üye ssarialioglu@bartin.edu.tr
Öğr. Gör. Ayşe ATABEY Üye aatabey@bartin.edu.tr
Öğr. Gör.Hasan ASLAN Üye haslan@bartin.edu.tr
Adnan ÖZDEMİR Üye ozdemira@bartin.edu.tr
Soner DEMİR Üye sdemir@bartin.edu.tr
Büşra ÇALIŞKAN Üye  


Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve Yüksekokulumuzun “Daima İleriye” vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.