image/svg+xml
image/svg+xml

Birim Kalite Komisyonu
Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve Yüksekokulumuzun “Daima İleriye” vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.