image/svg+xml
image/svg+xml

Birim Kalite Komisyonu


Adı Soyadı

Görev

E-Posta

Öğr. Gör. Hasan ASLAN

Başkan

haslan@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Merve AKDAĞ 

Başkan Yardımcısı

makdag@bartin.edu.tr

Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Üye

dcelik@bartin.edu.tr

Doç. Dr. Timuçin BARDAK

Üye

timucinb@bartin.edu.tr

Doç. Dr. Hakan GÜNEŞ

Üye

hakangunes@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serhat YOZCU

Üye

syozcu@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Gülay ŞENER UZCAN

Üye

gsener@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Serkan AKSU

Üye

aksu@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Gökhan EMİR

Üye

gemir@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Nazlı İlke EKEN TÜRER

Üye

yakkaya@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Utku SOBUTAY

Üye

usobutay@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Yahya AKKAYA

Üye

saltintas@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Şaziye BOZDAĞ 

Üye

nebiarslan@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Nebi ARSLAN

Üye

syazgan@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Şerife YAZGAN PEKTAŞ

Üye

nazliilkeeken@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Çiğdem YERLİ

Üye

cyerli@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Semih SARAOĞLU

Üye

msaraoglu@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Özkan AVCI

Üye

ozkanavci@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Necati YILDIZ

Üye

nyildiz@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Perihan KARAKÖSE

Üye

pkarakose@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. İbrahim AYDAŞ

Üye

iaydas@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. İrem KARAKAYA

Üye

isahmutoglu@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. İrem BEBEK

Üye

ibebek@bartin.edu.tr  

Adnan ÖZDEMİR (Yüksekokul Sekreteri)

Üye

ozdemira@bartin.edu.tr

Sevde DİNÇ (Öğrenci Temsilcisi)

Üye

aydinsevde@gmail.com


Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve Yüksekokulumuzun “Daima İleriye” vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.