image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz


Üniversitemizin Misyonu

Bartın Üniversitesi'nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.


Üniversitemizin Vizyonu

Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültüre ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmaktır.


Misyonumuz

İşletmelerin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu; bilgi, beceri ve donanıma sahip, sorunlara evrensel değerler doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirebilen, değer oluşturan nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Günümüzün sürekli değişen koşulları altında, verdiği eğitimle iç ve dış paydaşlarının değişen beklentilerini en iyi düzeyde karşılayabilen, öncü konumuyla tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Üniversitemiz;
  1. İnsana ve Doğaya Saygıyı,
  2. Hakkaniyeti ve Hoşgörüyü,
  3. Etik Değerlere Bağlılığı,
  4. Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği,
  5. Akademik Düşünceyi ve Özgürlüğü
  6. Sosyal Sorumluluğu,
  7. Girişimciliği ve Yenilikçiliği,
  8. Ekip Çalışmasını ilke edinmiştir.