image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversite Politika BelgelerimizKalite Politikası

Bartın Üniversitesi misyonuna, vizyonuna ve temel değerlere uygun olarak;
  • Öğrenci merkezli bir yaklaşımla topluma, bilime, sanata, kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayan nitelikli bireyler yetiştirmeyi,
  • Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilime, toplumsal sorunlara ve bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma, uygulama ve projeler geliştirmeyi,
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu ve paydaş memnuniyetini artırarak kaliteyi bir kurum kültürüne dönüştürmeyi,
  • Girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmayı ve kurumsallaştırmayı,
  • Üniversitenin ukusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı,
  • İş Sağlığı ve güvenliği ile çevre konusunda duyarlılık gösteren huzurlu bir üniversite olmayı, KALİTE POLİTİKASI" olarak benimser.


Kalite Belgeleri