image/svg+xml
image/svg+xml

Komisyon Tanımları ve Sorumlulukları


Mevzuat, Etik ve Yönetmelik Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Bilgi İşlem, Web ve Sosyal Medya Komisyonu

Burs Komisyonu

Kurcaşile Yerleşkesi Burs Komisyonu

Birim Eğitim Ve İntibak Komisyonu

Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Öğrenci ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

Staj Komisyonu

Sosyal Komite Komisyonu

Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu

İhtisaslaşma Komisyonu

İş Yeri Uygulama Eğitimi (3+1) Komisyonu

Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu