image/svg+xml
image/svg+xml

Sıkça Sorulan Sorular


1 - Üniversiteye kaydımı nasıl yaptırabilirim?
 • Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.
2 - E-Kayıt yaptırdım. Kayıt için başka işlem yapmam gerekiyor mu?
 • E-Devlet’ten kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığınıza dair belgenin çıktısını aldıysanız, kayıt için Yüksekokulumuza gelmenize ve herhangi bir belge getirmenize gerek yoktur.
3 - Yeni kayıtlı öğrenciyim, Öğrenci Bilgi Sistemine girmek için şifremi nasıl edinebilirim?
 • Online kayıt anında, ön kayıt formunda belirtilen mail adresine kullanıcı adı ve şifresi otomatik olarak tanımlanmaktadır. Buraya yazdığınız e-posta adresine kullanıcı adı ve şifreniz otomatik olarak gönderilecektir.
4 - Şifremi unuttum, sisteme girmek için ne yapmalıyım?
 • http://ubys.bartin.edu.tr  adresinden "Giriş yapamıyor musunuz?" butonundan şifrenizi yenileyebilirsiniz.
5 - Ders kaydımı nasıl yapabilirim?
 • Ders kayıtları Akademik Takvimde belirtilen “Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri” aralığında Öğrenci Bilgi Sisteminden http://ubys.bartin.edu.tr adresinden yapılacaktır. İnteraktif kayıt duyurusu ve interaktif kayıt yenileme kılavuzu için https://w3.bartin.edu.tr/ adresini takip ediniz.
6 - Kayıt olunan bir ders değiştirilebilir mi?
 • İnteraktif ders kayıt sürecinde seçilen dersler, Akademik Takvimde belirtilen “Ders Ekleme / Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri” aralığında Danışmanın onayı ile değiştirilebilir.
7 - Ders muafiyet işlemleri nasıl yapılır?
 • Ders saydırma işlemleri, yönetmelik hükümleri çerçevesinde, belirtilen tarih aralığında yapılır.
 • Ders saydırma işleminin değerlendirilmesi için, “Ders Muafiyet” dilekçesi ekinde transkript belgesi ve saydırılacak derse ait ders içeriği ile başvuru yapılır.
8 - Kayıt dondurmak için koşullar nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?
 • Kayıt Dondurma koşulları, Bartın Üniversitesi Senatosunun kararı ile ”Haklı ve Geçerli Mazeretler” ile belirlenmiştir. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten “Kayıt Dondurma” dilekçesi ve ekindeki belgeleri ile birlikte, ders kayıtlanma başlangıç tarihinden itibaren 4 hafta içerisinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurur.
9 - Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım?
 • “Kayıt Sildirme” dilekçesi ve ekine öğrenci kimlik kartı eklenerek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurulur. Kimlik kartın kayıp ise yerel ya da ulusal gazeteye ilan verilerek gazete ya da ilan dekontu temin edilir. İlişik kesme belgesi düzenlenerek kayıt silme işlemi tamamlanır.
10 - Sınav notuna nasıl itiraz edebilirim?
 • Maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde “Sınav Notu İtiraz” dilekçesi ile başvuru yapılır. Sonuç en geç on beş gün içinde ilgili öğrencilere duyurulur. Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.
11 - Erasmus/Exchange gibi uluslararası programlar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için ne yapmak gerekir?
 • Erasmus/Exchange AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü Ofisi’nden (https://erasmus.bartin.edu.tr/) veya Yüksekokulumuz Erasmus Koordinatörlüğünden konu hakkında bilgi alınabilir, başvurular internet aracılığıyla yapılmaktadır.
12 - Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?
 • Eylül ayı içerisinde başvuruların nereye ve hangi tarihe kadar yapılacağı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (http://sksdb.bartin.edu.tr/) web sayfasında ilan edilir.
 • Bu duyuruya istinaden öğrenci, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrenci işlerine başvuruda bulunabilir.
13 - Burs sonuçlarını nereden öğrenebilirim?
 • Burs sonuçları http://sksdb.bartin.edu.tr/ web adresinden ve Yüksekokulumuz web sayfasından ve duyuru panolarından öğrenilebilir.
14 - Öğrenci belgesi ve transkript belgesi nasıl alınabilir?
 • Öğrenci belgeleri ve transkript belgeleri e-devlet üzerinden ve ÜBYS öğrenci bilgi ekranından online e-imzalı olarak alınabilir. E-devlet üzerinden alınan belgeler resmi işlemlerde kullanılabilir ve belgeler kare kod onayı yapılarak doğruluğu tespit edilebilir.
15 - Arkadaşım il dışında, onun adına öğrenci belgesi ve/veya transkript belgesini  alabilir miyim?
 • Öğrenci belgesi ve transkript belgeleri kişinin özel bilgilerini içerdiğinden kendisi ve yasal olarak noter huzurunda vekalet verdiği kişi dışındakilere verilemez. Vekaletnamelerde vekaletin ne için verildiği açıkça yazılmalı ve vekaletin aslı olmalıdır. Fotokopi olan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.
16 - Okuduğum Bölüm/Programa ait onaylı ders içeriklerini nasıl temin edebilirim?
 • Bölüm ders içerikleri ÜBYS öğrenci bilgi ekranından online e-imzalı olarak alınabilir. UBYS üzerinden alınan belgeler resmi işlemlerde kullanılabilir ve belgeler kare kod onayı yapılarak doğruluğu tespit edilebilir.
17 - Lise diplomamı nasıl alabilirim?
 • Öğrenci kayıt yaptırıken diplomanın aslı öğrenciye iade edilir. Diploması öğrenci dosyasında bulunan öğrenciler için diploma örneği kişinin özel bilgilerini içerdiğinden kendisi ve yasal olarak noter huzurunda vekalet verdiği kişi dışındakilere verilemez. Vekaletnamelerde vekaletin ne için verildiği açıkça yazılmalı ve vekaletin aslı olmalıdır. Fotokopi olan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.
18 - Erkek öğrenciler askerlik tecil işlemleri için herhangi bir işlem yapmalı mı?
 • Öğrencilik durum bilgileriniz yöksis üzerinden otomatik güncellenmektedir. Askerlik durum belgesini (EK-C2) belgenizi ÜBYS öğrenci bilgi ekranından talep ederek online e-imzalı olarak alabilirsiniz.
19 - Rahatsızlığım nedeniyle rapor aldım, ne zaman, nereye bildirmeliyim?
 • Raporunuz vize sınav tarihlerine denk geliyorsa; Öğrenci İşleri Bürosuna, vize sınav tarihleri haricindeki raporlarınızı dersine katılamadığınız öğretim üyesine götürmeniz gerekmektedir. (Rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde bu işlemi yapmanız gerekmektedir.)
20 - Öğrenci Kimlik Kartımı kayıt olduktan sonra ne zaman alabilirim?
 • Öğrenci Kimlik Kartlarınızı ne zaman alacağınız kayıt olduktan sonra duyurulacaktır. İmza karşılığında Öğrenci Kimlik Kartınızı alabilirsiniz.
21 - Öğrenci kimlik kartım olmadan kampüse, derslere, sınavlara girebilir miyim? Yemekhaneden faydalanabilir miyim?
 • Öğrenci kimliğinizi yukarıdaki hizmetlerden faydalanmak için kampüs girişinde güvenlik personeline göstermeniz gerekmekte olup sınavlarda ve yemekhane hizmetlerinde Öğrenci Kimlik Kartı bulundurmak zorunludur.
22 - Öğrenci kimlik kartımı kaybettim ne yapmalıyım?
 • Öğrenci Kimlik Kartını kaybeden öğrenciler yerel veya ulusal bir gazetede kayıp ilan vererek ilan örneği, bir adet fotoğraf ve Öğrenci Kimliğini kaybettiğine dair dilekçeyle birlikte Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci Kimliğinin farklı kişilerce kullanıldığının tespiti tarafınıza cezai işlemler uygulanmasına sebebiyet verecektir.
23 - Öğrencilere uygulanan disiplin cezaları nelerdir?
 • Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 • Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 • Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
 • Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
 • Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.
24 - Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?
 • Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.
25 - Ders muafiyet işlemleri için ne yapmalıyım?
 • Ders muafiyet için eğitim-öğretim başlangıç tarihinden itibaren 4 hafta içerisinde veya Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde ya da kayıt duyurusunda belirtilen tarihler içerisinde dilekçeyle birlikte öğrenci işlerine müracaat etmelisiniz. Bu tarihten sonra yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Muaf olduğunuz dersler ilgili bölüm başkanlığınızca değerlendirilecek gerekli işlemeler yapılacaktır. Derslerden muaf olunduğu kesinleşinceye kadar öğrencilerimizin derslerde sorumluluğu devam etmektedir.
26 - Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılmaktadır?
 • Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler eğitim-öğretim başlangıç tarihinden itibaren 4 hafta içerisinde veya Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde ya da kayıt duyurusunda belirtilen tarihler içerisinde mazeretinizi bildiren dilekçeyle birlikte öğrenci işlerine müracaat etmelisiniz. Kayıt Dondurma dilekçesine mazeretinizi kanıt niteliğinde belgeler eklenmelidir. Talepler Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanmaktadır.
 • Önemli Not: Eğitim öğretime başlama, Kayıt yenileme, harç ücretleri yatırma, ders seçme, danışman onayları, sınav tarihleri yatay geçiş vb. uygulamalar için mutlaka Bartın Üniversitesi Akademik Takvimde belirtilen tarihler dikkate alınmalıdır. Akademik Takvime Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.
27 - Kayıt sildirmek istiyorum ne yapmalıyım?
 • Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine dilekçeyle birlikte şahsen başvurmalıdırlar. Şahsen başvuru yapamayan öğrenciler Noterden vekaletname vererek vekalet verdiği kişiler aracılığıyla kayıtlarını sildirebilirler. Vekaletnamelerde vekaletin ne için verildiği açıkça yazılmalı ve vekaletin aslı olmalıdır. Fotokopi olan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ÜBYS öğrenci bilgi ekranından ilişik kesme sürecini başlatmış olmalı ve öğrenci kimliğini teslim etmelidir.
 • Öğrenci kimliği kayıp ise yerel ya da ulusal gazeteye ilan verip belgeyi kayıt sildirme anında teslim etmelidir.
28 - Ders seçiminde ve ders kaydında sorun yaşamaktayım ne yapmalıyım?
 • İlgili danışmanınıza e-mail yoluyla ulaşmanız gerekmektedir. 
29 - Tek ders veya Ortalama Yükseltme Sınavlarına girmek istiyorum ne yapmalıyım?
 • Akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerden en geç 3 gün öncesine kadar Meslek Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan duyurularda belirtilen şekilde dilekçeyle birlikte başvurmalısınız. İlgili dilekçe örnekleri web sayfamızda mevcuttur. Faksla gönderilen dilekçelerin işleme alınması için dilekçe aslının Meslek Yüksekokulumuza 5 gün içerisinde ulaştırılması gerekmektedir. Asılları Meslek yüksekokulumuza belirtilen sürede ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Kargo veya posta işlemlerinde oluşabilecek gecikmelerden Meslek yüksekokulumuzun sorumluluğu yoktur.
30 - Meslek Yüksekokulunuzda 1. Öğretim Programlarında öğrenim gören öğrenciler harç ödemesi yapacaklar mı?
 • Meslek Yüksekokulumuzda 1. Öğretim Programlarında öğrenim gören öğrenciler harç parası yatırmayacaktır. Ancak aynı anda ikinci üniversiteyi de okuyan öğrencilere okudukları ikinci üniversiteye göre harçlar tahakkuk etmekte olup tahakkuk edilen tutarlar harç parası olarak ödenmelidir. İlgili öğrencilerimize harçların tahakkuk etmemesi için okunulan ikinci üniversiteden kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • Meslek yüksekokulumuz 2.öğretim öğrencileri ise Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ziraat bankası ATM’lerine öğrenci numaraları ile giriş yaparak ödeyebilirler.
31 - Kayıt yaptıran öğrencilerin derslere devam etmesi zorunlu mudur?
 • Öğrencilerimizin derslere devam etmesi zorunlu olup her dersi veren ilgili öğretim elemanından devamsızlıklarla ilgili bilgi alınabilir.
32 - Yaz stajı zorunlu mudur? Staj konusunda önem arz eden konular nelerdir?
 • Meslek Yüksekokulumuzda 40 iş günü süreyle yüksekokulumuzca belirlenen süreler içerisinde yaz stajı yapmak zorunludur. Zorunlu Yaz Stajı ile ilgili duyuru Meslek Yüksekokulumuzun web adresinde bulunmakta olmakta olup aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.
33 - Meslek Yüksekokulunuz öğrencisiyim. Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
 • Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz yatay geçiş yapmak istedikleri üniversitelerin web sayfalarından duyuruları takip ederek istenen belgeleri Yüksekokulumuzdan temin edip ilgili üniversiteye duyuruda belirtilen süreler içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
34 - Meslek yüksekokulunuza yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
 • Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz Bartın Üniversitesi Web sayfası duyurularını takip ederek istenen belgeleri Meslek Yüksekokulumuza ilanda belirtilen süreler içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan, eksik imza veya eksik belgesi olanların başvuruları olumsuz değerlendirileceği önem arz etmektedir. Posta ve Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir. Yapılan başvurular Meslek Yüksekokulumuz Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirip Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun Kararıyla ilgili ilanda belirtilen tarihte açıklanmaktadır.
35 - Mezuniyet İşlemleri nasıl gerçekleşmektedir.
 • Meslek Yüksekokulumuzda mezun durumda bulunan adayların durumları ilgili eğitim intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve mezun olmaya hak kazanan öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne bildirilir. Mezuniyetler Meslek Yüksekokulumuz Yönetim kurulunda uygun görülmesi ve Bartın Üniversitesi Rektörlüğünün Onayıyla gerçekleşir. Meslek Yüksekokulumuzda her dönem için Bartın Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Mezuniyet tarihleri belirlenmektedir.
 • Her dönem sonunda;
  • Final sınavı sonrası
  • Bütünleme Sınavı sonrası
  • Tek ders sınavı sonrası
 • Mezuniyet tarihleri ayrı ayrı belirlenmekte olup öğrencilerimiz mezun oldukları sınav  dönemine göre rektörlük oluru alındıktan sonra, Diploma veya Geçici Mezuniyet belgelerini Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerinden alabilirler. Alınan Geçici Mezuniyet Belgeleri bir defaya mahsus verilecek olup öğrencilerimiz Mezuniyet Diplomalarını almaya geldiklerinde Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını iade etmek zorundadır. Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslını iade etmeyenlere Diplomaları verilemez.
36 - Öğrencilerle ilgili önemli duyuruları bilmem gerekenleri nasıl takip edebilirim?
37 - Staj süresince yaptırılan sigorta ile ilgili nereden bilgi alabilirim?
 • Staj boyunca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. İstendiği takdirde sigortalılık durumunu gösteren “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi” Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden alınabilir.
38 - Özel Öğrenci Başvuruları nasıl yapılır?
 • Özel öğrencilikle ilgili olarak, lütfen Bartın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliğini İnceleyiniz. Başvurular (Güz ve Bahar Yarıyılları için) Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.
39 - Diplomamı nasıl alabilirim?
 • Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter tarafından düzenlenen vekaletnamelerini gösteren vekillerine teslim edilir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan istem dikkate alınmaz.
40 - Diplomamı kaybettim yapmam gereken işlemler nelerdir?
 • Diploma, diploma ekini ve geçici mezuniyet belgesini kaybeden kişi, kayıp ilanı verdiği gazeteyi ya da Emniyet Birimlerince düzenlenmiş olan kayıp veya çalıntı tutanağının bir sureti, başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), iki adet vesikalık fotoğraf ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurur.