image/svg+xml
image/svg+xml

2020 İç Kontrol Eylem Planı İzleme Değerlendirme

  1. Kontrol Ortamı
  2. Risk Değerlendirme
  3. Kontrol Faaliyetleri
  4. Bilgi ve İletişim
  5. İzleme