image/svg+xml
image/svg+xml

Kurul Kararlarının UBYS Üzerinden Yazılması Hakkında Eğitim Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kalite Komisyonunun kararı doğrultusunda yeni oluşturulan toplantı gündem ve karar tutanaklarına ait formların bölüm kurul kararlarına uyarlanması ve UBYS üzerinden kullanılması hakkında Yüksekokulumuz Bölüm Başkanlarına yönelik Genel Sekreterlik Şube Müdürü Recep MEMUS’un katılımlarıyla 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 12.00’da Yüksekokulumuz Toplantı Salonunda bir eğitim düzenlenmiştir.

Eğitime 15 bölüm başkanı, 2 müdür yardımcısı, 2 idari insan kaynağı ve yüksekokul sekreteri katılmıştır.
  • İdari İnsan Kaynakları Toplantısı Gerçekleştirildi (Mart 2024)

  • Kurul Kararlarının UBYS Üzerinden Yazılması Hakkında Eğitim Gerçekleştirildi

  • 2024-2028 Bölüm Stratejik Hedef ve Göstergelerinin Hazırlanması Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

  • Öğr. Gör. Dr. Gökhan EMİR'in "Türkiye'deki İllerin Turizm Arz Kaynakları (Gezilecek Turistik Yerler)" kitabı yayımlandı

  • Lise Öğrencilerinden Yüksekokulumuza Ziyaret

  • İdari İnsan Kaynakları Toplantısı Gerçekleştirildi (Şubat 2024)

  • Göreve Yeni Başlayan İdari İnsan Kaynağına Oryantasyon Eğitimi Verildi

  • Lise Öğrencilerinden Yüksekokulumuza Ziyaret

  • “Gazze Soykırımı” Öğrenci Sergisi Düzenlendi

  • Birim Kalite Komisyonumuz PUKÖ Temelli Eylem Planı Hakkında Toplantı Gerçekleştirdi