image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bartın Meslek Yüksekokulu danışma kurulu toplantısı 29.06.2022 tarihde Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi’nin başkanlığında 2 müdür yardımcısı, 14 bölüm başkanı, 1 idari personel ve 12 dış paydaş olmak üzere 30 katılımcıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya bölüm başkanları ve dış paydaşlar kendilerini tanıttılar. Daha sonra Bartın Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinin tanıtımı yapılıp, YÖK kalite süreçlerinde dış paydaş katılımı ve yükseköğretimde kalite süreçleri hakkında kısa bir sunum yapıldı.

Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi tarafından ilki düzenlenen danışma kurulunun önemini vurgulayarak meslek yüksekokulumuza katacağı değere dikkat çekti. Dış paydaşlarımızın meslek yüksekokulumuz ve bölümlerimize sunacağı önerilerle eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı konularında başarılı bir sürecin sürdürülebilir kılınması hedeflendiği belirtildi.   


Toplantı danışma kurulu üyelerinin karşılıklı dilek ve temennileri ile son buldu.