image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi (Nisan 2024)

Akademik Kurul Toplantısı Müdürümüz Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ’nin başkanlığında 50 akademik personel ve yüksekokul sekreterinin katılımıyla 29.04.2024 tarihinde saat 12:30‘ da gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşüldü.

 • Akademik insan kaynağının 1. Altı ay ve 2. Altı aylık dönemlerde stratejik hedef ve göstergelere ait istenilen veri ve kanıtları ilgili komisyon tarafından gönderilen formlara işlemesinin görüşülmesi.
 • Birim kurum PUKÖ temelli eylem planına göre çevrimin uygulanması amacıyla ilgili birim komisyonları ile koordinasyonu sağlanması konusunun görüşülmesi.
 • Akreditasyon süreçlerine bağlı olarak ölçütlerde yer alan program çıktıları ile program amaç ve hedeflerin görüşülmesi.
 • Danışmanlık / rehberlik formunun görüşülmesi.
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılık İle Mücadele Paneli Düzenlendi

 • Sosyal Medya İçerik Üretimi Konuşuldu

 • Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEB Destekleri Semineri Gerçekleştirildi

 • Temiz Bir Çevre İçin Sen de Var mısın? Etkinliği Düzenlendi

 • Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi (Nisan 2024)

 • Öğr. Gör. Dr. Çağrı SÜRÜCÜ Hocamıza Veda Yemeği Düzenledi

 • “Etkili Canva Kullanımı” Eğitimi Gerçekleştirildi

 • İdari İnsan Kaynakları Toplantısı Gerçekleştirildi (Mart 2024)

 • Kurul Kararlarının UBYS Üzerinden Yazılması Hakkında Eğitim Gerçekleştirildi

 • 2024-2028 Bölüm Stratejik Hedef ve Göstergelerinin Hazırlanması Konulu Toplantı Gerçekleştirildi