image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi (Aralık 2022)

Akademik Kurul Toplantısı Müdürümüz Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ’nin başkanlığında 45 akademik personel ve yüksekokul sekreterinin katılımıyla 29.12.2022 tarihinde saat 11:30‘ da gerçekleştirildi.   

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki konu başlıkları görüşüldü.
 
      1 -  Ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programlarında ders dağılımlarının eşit bir şekilde planlanması,
      2 -  Bölümlerin Stratejik Hedef ve Göstergelerinin Ocak ayı sonunda Müdürlüğe gönderilmesi ve bölüm web sayfasında paylaşılması,
      3 -  Komisyon faaliyet raporlarının hazırlanması,   
      4 - Güz dönemi yarı yıl tatilinde kullanılacak izinler için, bölümde bir kişi kalacak şekilde izin planlanması yapılması.
  • İdari İnsan Kaynakları Toplantısı Gerçekleştirildi (Mart 2024)

  • Kurul Kararlarının UBYS Üzerinden Yazılması Hakkında Eğitim Gerçekleştirildi

  • 2024-2028 Bölüm Stratejik Hedef ve Göstergelerinin Hazırlanması Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

  • Öğr. Gör. Dr. Gökhan EMİR'in "Türkiye'deki İllerin Turizm Arz Kaynakları (Gezilecek Turistik Yerler)" kitabı yayımlandı

  • Lise Öğrencilerinden Yüksekokulumuza Ziyaret

  • İdari İnsan Kaynakları Toplantısı Gerçekleştirildi (Şubat 2024)

  • Göreve Yeni Başlayan İdari İnsan Kaynağına Oryantasyon Eğitimi Verildi

  • Lise Öğrencilerinden Yüksekokulumuza Ziyaret

  • “Gazze Soykırımı” Öğrenci Sergisi Düzenlendi

  • Birim Kalite Komisyonumuz PUKÖ Temelli Eylem Planı Hakkında Toplantı Gerçekleştirdi