image/svg+xml
image/svg+xml

OMÜSEM İstatistik Eğitim Programları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla “Sağlık Bilimlerinde SPSS Uygulamalı Veri Analizi”, “AMOS İle Yapısal Eşitlik Modellemesi” ve “G-Power Uygulamalı Güç ve Örnek Büyüklüğü Hesaplama” eğitim programları gerçekleştirilecektir.