Misyon ve Vizyon
Üniversitemizin Misyonu

Bartın Üniversitesi'nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.

Üniversitemizin Vizyonu

Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültüre ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmaktır.

Misyonumuz

Ülkemizin özel ve resmi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirerek istihdam sorununa çözüm olmaktır. Bu amaçla; bilgisayar ve enformatik teknolojileri ile donanmış, çalıştığı iş yerinde güçlü kişiliği ve sosyal becerileri ile farklılıklar yaratabilen; iş verimliliğin arttırılması için modern yöntemleri kullanabilen kaliteli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Alanında uzman, çağın gerektirdiği bilgiyi yaşamla bütünleştirebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, ileri bilişim teknolojilerine ve yabancı dil bilgisine sahip bireyleri yetiştirme sorumluluğu ile ayrıcalıklı eğitim programlarını hayata geçirerek, yakın gelecekte Bartın Meslek Yüksekokulunu ulusal alanda daha saygın ve etkin bir konuma getirmek.