Personel İşleri Formları

FRM-0030 Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi

FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu

FRM-0044 Eğitine Katılacak Personel Listesi

FRM-0045 Araç Yolcu Listesi Formu

FRM-0046 Etkinlik Talep Formu

FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu

FRM-0070 ÜBYS Yeni Kullanıcı Oluşturma Değişilik Formu

FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu

FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu

FRM-0123 Analık İzin Formu

FRM-0126 Bağlı Birimler Arası Boş Kadro Kullanma ve Aktarma İzin Talep Formu

FRM-0127 Boş Akademik Kadro Değişiklik Listesi

FRM-0128 Boş İdari Kadro Değişiklik Listesi

FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi

FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi

FRM-0132 Dolu Akademik Kadro Derece Değişilik Listesi

FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için)

FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu

FRM-0141 Güvenlik Soruşturma Formu

FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu

FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu

FRM-0147 Kadro İlerleme Tablosu Formu

FRM-0148 Kadro Talep Formu

FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı 

FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi

FRM-0154 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin)

FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu

FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu

FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu

FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu

FRM-0160 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Meslek Yüksekokulları için)

FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyelerine Değerlendirme Formu-Beyanname

FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu

FRM-0164 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokuları İçin)

FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi

FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu

FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi

FRM-0172 Kısas Süresi (Saalik) İzin Formu

FRM-0173 Serbest Bırakılması İstenen Akademik Kadro Listesi

FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi

FRM-0183 Yıllık İzin Formu

FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu

FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu

FRM-0192 İdari Personel KurumDışı Naklen Talep Dilekçesi

FRM-0298 Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elemanı Güvenlik Soruşturması Ön Bilgi Formu