Etkinlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Emine GENÇ ve Öğrenciler Afyon'da Öğrenci Kongresine Katıldı


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Emine GENÇ ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (İ.Ö.) öğrencilerinden Hediye Sıkar ve Özlem Varlık 17-18 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinanpaşa M.Y.O. Öğrenci Kongresine “Öğrenci Gözüyle Meslek Yüksekokulları; Beklentileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Örneği” isimli sözel bildirileri ile katılmışlardır. Birçok M.Y.O’ndan akademisyen ve öğrencinin katıldığı kongrede 4 farklı salonda eş zamanlı oturum şeklinde 15 oturum gerçekleşmiş ve 83 sözel bildiri, 13 poster bildiri sunulmuştur.