Haber

Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlimiz Figen Sevinç'in Başarısı...


27 Eylül – 29 Eylül 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Turizm Fakültesi’nde düzenlenen FUTOURİSM 2018 (The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability) 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi ’ne İngilizce sözlü sunum yapmak üzere kabul edilen “Residents’ Attitudes towards Tourism Development; A Small Community Perspective’’, ‘‘Yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumları; Küçük Topluluğun Bakış açısı’’ adlı çalışma ile katılım sağlanmıştır.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Prof. Dr. Medet YOLAL ile ortak yürütülerek Bartın İli Kurucaşile İlçesi Kapısuyu Köyü’nün ele alındığı çalışmada güncel gelişmeler hakkında bilgiler verilmiş, turizm gelişimine yönelik öneriler dile getirilmiştir. Kongre programı süresince toplam 150 akademik bildiri değerlendirilmiştir. 126 akademik çalışmanın 5 paralel oturumda toplam 30 salonda 4’er ve 5’er olmak üzere oturumlar gerçekleştirilmiştir. Uluslararası bazda birçok üniversiteden katılımcının bulunduğu kongrede Küçük Bir Topluluk olarak Kapısuyu Köyü Yerel Halkının Turizm Gelişimine Yönelik Tutumları’nın ele alındığı çalışmamız Gümüş Araştırma Ödülü- İkinci En iyi Bildiri Ödülü’ne layık görülmüştür. Davetli Konuşmacı University of Central Florida’dan Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ ve Organizasyon Komitesi adına Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Kemal BİRDİR teslim etmiştir.

Kongrede ana temanın yanı sıra Davetli Konuşmacı University of Central Florida’dan Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ ve Washington State Universitesi’nden Prof. Dr. Doğan GÜRSOY’un ‘‘How to Publish in Top Tier Journals: Best Bet Strategies’’ adlı eğitim seminerine katılım sağlanarak üniversitemiz temsil edilmiştir. Kongreye kabul edilen ve yakında detayları paylaşılacak olan Bildiri Kitabına ve Kongre Programı'na https://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2 bağlantıdan erişim sağlanabilmektedir.